Välkommen till Juristfirman Brink & Partners

Vi är endast verksamma inom fastighetssektorn och uppträder så gott som uteslutande på fastighetsägarsidan. Vi koncentrerar oss på de frågor som rör juridiken kring ägande och förvaltning av fastigheter.

Läs mer om vår verksamhet

Hyresrätt

Hyresrätt

 • Uppsägningar
 • Avhysningar
 • Besittningsskydd
 • Förlängningsärenden
 • Förverkande
 • Överlåtelser
 • Återtagande
 • Vanvård
 • Störningsmål
 • Nedsättning av hyra
 • Skadestånd vid lokalhyresavtals upphörande
 • Men i nyttjanderätt

  Hyressättning

Hyressättning

 • Bruksvärdering eller marknadsvärdering
 • Förhandlings-framställningar
 • Villkorsändrings-meddelanden eller uppsägningar för villkorsändring
 • Hyresförhandlingar
 • Strandning
 • Frånträdande-meddelande
 • Prövning i Hyresnämnden
  Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

 • Tvister om fel i fastighet (t ex dolda fel vid köp)
 • Nedsättning av köpeskilling
 • Nyttjanderätter (servitut, arrende, tomträttsavtal)
 • Köp och försäljning (såväl av fastigheter som –bolag)
 • Upprättande och tolkning av köpeavtal
 • Förvärvstillstånd
  Bostadsrättsjuridik

Bostadsrättsjuridik

 • Upprättande och tolkning av köpeavtal
 • Fel i fastighet
 • Dolda fel
 • Nedsättning av köpeskilling
 • Servitut
 • Arrende
 • Tomträttsavtal
 • Betalningsföreläggande
 • Betalningsanmaning enligt konkurslagen
 • Bevakning i konkurs
 • Grannelagsrätt och skador enligt miljöbalken