Om Oss

Om Brink & Partners


Vi är endast verksamma inom fastighetssektorn och uppträder till största del på fastighetsägarsidan. Vi koncentrerar oss på de frågor som rör juridiken kring ägande och förvaltning av fastigheter.

Vårt specialområde är hyresrätt, innefattande praktisk tillämpning av hyreslagen och därmed tillhörande lagstiftning. Inom detta område är vår ambitionsnivå mycket hög och vi vill gärna kalla oss experter. Vår erfarenhet av frågor med koppling mellan juridik och fastighetsförvaltning ger oss försteg gentemot andra jurister inom samma rättsområde.

Bland våra klienter finns flera av de stora fastighets- och förvaltningsbolagen men även mindre och medelstora bolag, enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Vi arbetar dagligen med frågor som rör exempelvis uppsägningar av olika slag, obetalda hyror, obestånd-konkurser, hyressättning för både lokaler och bostäder, störningar, tvister av olika slag, utarbetande av avtal, hyresnämndsärenden och tingsrättsmål. Många av våra uppdrag rör hyressättning för bostäder innefattande utredningar, förhandling med hyresgästförening, hyresnämndsprövningar mm.

Vi utreder, ger råd, lägger upp strategier, förhandlar med motparter och hyresgästföreningar samt agerar som ombud inför domstolar och myndigheter.

Vi ger oss inte in på frågor som vi inte behärskar, t ex familjerätt eller brottsmål. I och med detta kan vi ge våra klienter det de vill ha; kunskap och service inom det komplicerade och svårtillgängliga rättsområde som är vår specialitet.