Välkommen till Brink & Partners!

Vi är endast verksamma inom fastighetssektorn och uppträder till merparten på fastighetsägarsidan. Vi koncentrerar oss på de frågor som rör juridiken kring ägande och förvaltning av fastigheter. Läs mer om vår verksamhet

Hyresrätt

Hyresrätt

 • Hyressättning (bruksvärdering eller marknadsvärdering)
 • Förhandlings-framställningar
 • Villkorsändrings-meddelanden eller uppsägningar för villkorsändring
 • Hyresförhandlingar
 • Förhandlingsfrågor
 • Processer och medling i hyresnämnd och hovrätt.

  Hyressättning

Hyressättning

 • Köp och försäljning (såväl av fastigheter som –bolag)
 • Upprättande och tolkning av köpeavtal
 • Förvärvstillstånd
 • Tvister om fel i fastighet (t ex dolda fel vid köp)
 • Nedsättning av köpeskilling
 • Nyttjanderätter (servitut, arrende, tomträttsavtal)
  Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

 • Tvister om fel i fastighet (t ex dolda fel vid köp)
 • Nedsättning av köpeskilling
 • Nyttjanderätter (servitut, arrende, tomträttsavtal)
 • Köp och försäljning (såväl av fastigheter som –bolag)
 • Upprättande och tolkning av köpeavtal
 • Förvärvstillstånd
  Bostadsrättsjuridik

Bostadsrättsjuridik

 • Biträde till föreningar i förvaltningsfrågor
 • Upphandling
 • Vindsinredning
 • Ombildningsfrågor
 • Medlemsfrågor
 • Pantsättning
 • Likabehandling
 • Obeståndsfrågor
 • Processer i hyresnämnd och tingsrätt